Zapytanie ofertowe nr 3/11/2019

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2019 Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa urządzenia do badania statyki drzewa z wyposażeniem (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie...

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2019

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2019 Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa tomografu do badania drzew (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej służącej...

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2019

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2019 Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczonego do pracy w laboratorium (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt....

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z komponentami do badania roślin (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej...