Projektujemy i realizujemy tereny zieleni

Przydomowy ogródek z bujnie kwitnącą roślinnością? Zleć nam jego budowę, a my w dobrze przemyślany sposób zrealizujemy Twoje marzenia.

Poznaj naszą ofertę

Poznaj nas

Od 2015 roku nasza firma prowadzi prace dotyczące alternatywnych, nieskutecznych dotychczas metod sadzenia i utrzymania drzew w środowisku miejskim z wykorzystaniem podłoży strukturalnych. Od wielu lat obserwujemy problem drastycznego zamierania drzew w miastach. Nasadzenia drzewne często zamierają, ze względu na niewystarczającą przestrzeń dostępną dla ich korzeni. Tylko rosnące korzenie żywicielskie mają zdolność do pochłaniania wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych.
Nasza ekipa składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszarów architektury krajobrazu, projektowania systemów automatycznego nawadniania jak i wykonywania wszelkiego rodzaju nawierzchni. Dzięki wiedzy i praktyce zdobywanej przez lata potrafimy wydobyć z każdego ogrodu to, co w nim najpiękniejsze.

Gleby w miastach są nasycone infrastrukturą, taką jak instalacje podziemne, fundamenty, chodniki, brakuje ciągłości materii glebowej występującej naturalnie. Dodatkowo gleby mają zachwiane prawidłowe właściwości wodno-powietrzne i są nienaturalnie zagęszczone.
Skutecznym rozwiązaniem przedłużającym przeżywalność drzew jest stosowanie podłoży strukturalnych. Podłoże strukturalne to mieszanka kamienno-glebowa, składająca się z kamieni łamanych o odpowiednio dobranej frakcji (kruszywa) oraz gleby. Poprzez stykanie się kruszywo tworzy stabilną konstrukcję. Pomiędzy kawałkami kruszywa znajdują się wolne przestrzenie dla gleby, co zapewnia idealne warunki wzrostu dla penetrujących podłoże korzeni drzew.

Wykonamy dla Państwa:

 • kompleksową realizację projektów własnych i powierzonych,
 • projekty koncepcyjne i wykonawcze:
  • ogrodów przydomowych,
  • terenów zielonych przy firmach i instytucjach,
  • zieleni przy ciągach komunikacyjnych i budynkach użyteczności publicznej,
  • zieleni osiedlowej, skwerów, parków, zieleńców, obiektów kultu religijnego,
  • obiektów sportowych, obiektów rekreacyjnych i placów zabaw,
  • zielonych dachów,
  • systemu automatycznego nawadniania,
  • odprowadzenia wody,
  • oświetlenia,
  • wszelkiego rodzaju nawierzchni (w tym na terenach prywatnych drogi dojazdowe,
  • ścieżki, podjazdy i inne elementy wchodzące w zakres architektury krajobrazu)
  • motywów wodnych.
  • kompleksowe zagospodarowanie terenu,
 • rekompozycje ogrodów istniejących,
 • projekty rewitalizacji przestrzeni publicznych,
 • rewaloryzacje i rekompozycje ogrodów historycznych,
 • szczegółowe inwentaryzacje zieleni i obiektów architektury krajobrazu,
 • inwentaryzacje dendrologiczne,
 • ekspertyzy i opinie dendrologiczne,
 • analizy krajobrazowe,
 • konsultacje ogrodnicze,
 • prace pielęgnacyjne w ogrodzie
 • wycenę realizacji projektu.

OFERTA PRACY

FIRMA USŁUGOWA "OGRÓD" MARIA KOCIEL poszukuje osoby  na stanowisko: Pracownik Laboratorium Badawczego Opis zadań: - przyjmowanie zgłoszeń; - wykonywanie badań specjalistycznym sprzętem do pomiaru parametrów drzew i innych roślin; - wykonywanie podstawowych badań...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2019

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2019 Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa urządzenia do badania statyki drzewa z wyposażeniem (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie...

czytaj dalej

Kontakt

ul. Rolnicza 59
21-400 Łuków

tel. 605 572 919
tel./fax: (25)798 58 49
biuro: 793 555 953

Firma Uslugowa "OGRÓD" Maria Kociel
NIP: 825 126 31 84

Formularz kontaktowy

2 + 1 =