Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z komponentami do badania roślin (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury badawczej...