Zapytanie ofertowe nr 4/11/2018

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa fluorymetru z oświetleniem ciągłym do pomiaru fluorescencji chlorofilu (do wykorzystania szczególnie w ocenie kondycji roślin) (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt....

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2018

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa zestawu do monitorowania fluorescencji chlorofilu oraz zakup i dostawa Uniwersalnego pH metru, niezbędnych do badania kondycji roślin (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy...

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa przenośnego zestawu do pomiaru promieniowania PAR i współczynnika LAI oraz przenośnego aparatu do pomiaru chlorofilu, flawonoli, antocyjanów i statusu odżywiania azotem, pod kątem badania kondycji...

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2018

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o laboratorium do badań roślin. Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa laboratorium i stworzenie infrastruktury...