Zapytanie ofertowe nr 1/08/2018

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa systemu wertykalnego do badania roślin (kompletna zielona ściana na elewacji wschodniej wskazanego budynku) (warunki i opis w załączniku nr 1). Uwaga: Oferta dotyczy projektu pt. „Budowa...